Tam, gdzie do skutku nie dochodzą
czyny, starajcie się docierać na
skrzydłach pragnienia.

Naszym hasłem niech będzie:
Miłość Chrystusa przynagla nas,
aby każdy rozumiał, że "duszą"
chrześcijanina ma być miłość.

Nikt nie zdoła odnieść korzyści
z cennego przedmiotu, jeśli nie zna
wartości i użyteczności, jaki może
z niego wydobyć dla siebie i innych.

Bóg mój,
wszystko moje!

Aktualności

ISKK: Wieści z Instytutu

ISKK: Wieści z Instytutu W poniedziałek 18 czerwca Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN przedstawiciele ISKK wygłosili wykład nt. przestrzennych uwarunkowań procesów religijnych. W dyskusji z udziałem przedstawicieli kilku ośrodków naukowych wskazano na potrzebę pełniejszego wykorzystanie zasobów informacyjnych ISKK. Ponadto zwrócono uwagę na policentryczność struktur kośc...
Więcej

CENTRUM MŁODZIEŻY "APOSTOŁ": XI Pallotyńskie Spotkanie Młodych

Drodzy Współbracia! Przed nami kolejne, XI Pallotyńskie Spotkanie Młodych, które zostało zatytułowane RAZEM Z JEZUSEM. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym wydarzeniu. Jest ono najważniejszym punktem naszych pallotyńskich działań skoncentrowanych na młodzieży. W znacznej mierze, dzięki Waszemu zaangażowaniu w pracę z młodymi ludźmi, możemy rokrocznie spotykać się na PSM w Ołtarzewie....
Więcej

CZECHY: III Narodowy Kongres o Bożym Miłosierdziu

W dniach od 8. do 10. czerwca br. trwał na Morawach (Republika Czeska) III Kongres o Bożym Miłosierdziu (https://kongres.slavkovice.cz/) pod hasłem: Miłosierdzie dla świata . Inicjatorami i organizatorami byli pallotyni, którzy już dziesiąty rok posługują przy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia i św. Faustyny w Sławkowicach, zaś kult Bożego Miłosierdzia szerzą od czasu przybycia do Republiki Czesk...
Więcej

Wieści z Powincji

ISKK: Wieści z Instytutu

ISKK: Wieści z Instytutu W poniedziałek 18 czerwca Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN przedstawiciele ISKK wygłosili wykład nt. przestrzennych uwarunkowań procesów religijnych. W dyskusji z udziałem przedstawicieli kilku ośrodków naukowych wskazano na potrzebę pełniejszego wykorzystanie zasobów informacyjnych ISKK. Ponadto zwrócono uwagę na policentryczność struktur kośc...
Więcej

CENTRUM MŁODZIEŻY "APOSTOŁ": XI Pallotyńskie Spotkanie Młodych

Drodzy Współbracia! Przed nami kolejne, XI Pallotyńskie Spotkanie Młodych, które zostało zatytułowane RAZEM Z JEZUSEM. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym wydarzeniu. Jest ono najważniejszym punktem naszych pallotyńskich działań skoncentrowanych na młodzieży. W znacznej mierze, dzięki Waszemu zaangażowaniu w pracę z młodymi ludźmi, możemy rokrocznie spotykać się na PSM w Ołtarzewie....
Więcej

Wieści z Misji i Delegatur

CZECHY: III Narodowy Kongres o Bożym Miłosierdziu

W dniach od 8. do 10. czerwca br. trwał na Morawach (Republika Czeska) III Kongres o Bożym Miłosierdziu (https://kongres.slavkovice.cz/) pod hasłem: Miłosierdzie dla świata . Inicjatorami i organizatorami byli pallotyni, którzy już dziesiąty rok posługują przy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia i św. Faustyny w Sławkowicach, zaś kult Bożego Miłosierdzia szerzą od czasu przybycia do Republiki Czesk...
Więcej

DELEGATURA ŚW. CYRYLA I METODEGO: Jubileuszowe świętowanie na Słowacji

Wspólne świętowanie połączyło pallotynów pracujących na Słowacji, w Czechach i w Austrii. W trzydniowym spotkaniu zorganizowanym na terenie Słowacji, w dniach od 10 do 12 czerwca br. uczestniczyło 27 współbraci. Wśród obecnych był również przedstawiciel Zarządu Prowincjalnego z Warszawy, ks. Waldemar Pawlik SAC, wiceprowincjał. Celem, który wszystkich połączył były trzy jubileusze: 80-ta roczni...
Więcej

Warto dołączyć

Warto wiedzieć

Warto posłuchać

Warto wspomóc

Jak do nas trafić